opppw.pl ?upki, gaz ?upkowy, gaz ziemny w Polsce - OPPPW Polska

opppw.pl
Title: ?upki, gaz ?upkowy, gaz ziemny w Polsce - OPPPW Polska
Keywords: OPPPW
Description: OPPPW zajmuje si? reprezentowaniem polskiego przemys?u poszukiwawczo-wydobywczego w zakresie gazu ?upkowego i ziemnego, ropy naftowej oraz wykazywanie technicznej jako?ci i zrozumienia ?rodowiska naturalnego.
opppw.pl is ranked 10293644 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $10,616. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. opppw.pl has 43% seo score.

opppw.pl Information

Website / Domain: opppw.pl
Website IP Address: 77.55.92.41
Domain DNS Server: ns1.nazwa.pl,ns3.nazwa.pl,ns2.nazwa.pl

opppw.pl Rank

Alexa Rank: 10293644
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

opppw.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $10,616
Daily Revenue: $29
Monthly Revenue $872
Yearly Revenue: $10,616
Daily Unique Visitors 2,676
Monthly Unique Visitors: 80,280
Yearly Unique Visitors: 976,740

opppw.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Sun, 07 Aug 2016 17:53:43 GMT
Server Apache/2

opppw.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
OPPPW 6 1.77%

opppw.pl Traffic Sources Chart

opppw.pl Similar Website

Domain Site Title

opppw.pl Alexa Rank History Chart

opppw.pl aleax

opppw.pl Html To Plain Text

?upki, gaz ?upkowy, gaz ziemny w Polsce - OPPPW Polska English follow us on Start O Organizacji Wizja i cele Struktura organizacyjna Cz?onkowie Statut Dobre praktyki Biblioteka Wiedzy Gaz ziemny Gaz ?upkowy Polecane materia?y FAQ Galeria Konferencja Polski Gaz Ziemny 2015 2014 2013 2012 PetroCup Informacje praktyczne Regulamin Do pobrania Galeria 2015 Do??cz do nas Kontakt Szczelinowanie hydrauliczne jest sprawdzon? technologi? stymulacji z?ó? od wielu lat z powodzeniem stosowan? na ca?ym ?wiecie. W Polsce prace badawcze nad technologi? szczelinowania hydraulicznego rozpocz?to w latach 50. XX wieku. wi?cej Do??cz do nas! Zostań cz?onkiem OPPPW! OPPPW jest organizacj? bran?ow? reprezentuj?c? firmy z sektora poszukiwawczo-wydobywczego dzia?aj?ce na terenie Polski. wi?cej Gaz z ?upków to zwyk?y gaz ziemny którego u?ywamy na co dzień. Gaz ten, od ponad 400 milionów lat, uwi?ziony jest w ilastych ska?ach m.in. karbonu, syluru, ordowiku i kambru (tzw. ?upkach), które zalegaj? na g??boko?ci od 2 do 6 kilometrów wi?cej Wed?ug szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego polskie zasoby gazu ?upkowego mog? si?ga? 768 mld m3. Taka ilo?? gazu wystarczy?aby na zaspokojenie zapotrzebowania Polski na gaz przez kilkadziesi?t lat. wi?cej 30 wrze?nia Sheraton Warsaw Hotel Forum wymiany opinii i dyskusji pomi?dzy przedstawicielami biznesu i administracji państwowej oraz instytucji publicznych na temat rozwoju rynku poszukiwań i wydobycia w Polsce wi?cej 1 2 3 4 5 Aktualno?ci Konferencja OPPPW Sk?ad p?ynu szczelinuj?cego Podstawowe informacje o gazie ziemnym Truthland - Kraj Prawdy Kalendarium wydarzeń O Organizacji Aktualno?ci Biblioteka wiedzy Konferencja OPPPW Kontakt ? 2014 opppw.pl. Wszystkie prawa zastrze?one

opppw.pl Whois

Domain Name: OPPPW.PL